FANDOM


Na spletni strani inštituta za raziskave v biomedicini IRB Barcelona[1], je bila 14. oktobra 2008 objavljena novica o odkritju spojin, ki stabilizirajo glavni naravni tumor-supresor, p53.

Interdisciplinarna skupina raziskovalcev z inštitutov IRB in ICIQ [2], je odkrila snov, ki lahko vzdržuje protein p53 stabilen, tudi ob prisotnosti nekaterih mutacij, ki pospešujejo pojav raka. Protein p53 velja za najpomembnejši supresor tumorjev in je v središču mehanizma, ki uravnava ustavitev celičnega cikla in apoptozo celic s poškodovano DNK. V aktivni obliki je p53 tetramer, sestavljen iz štirih enakih podenot. Več kot 50 % rakavih bolnikov ima mutacijo na genu p53. Čeprav jih je večina locirana na DNK-vezavni domeni, so našli tudi napake na tetramerizacijski domeni, ki povzročajo destabilizacijo celotnega proteina. Posledica je izguba aktivnosti.

Članek opisuje zasnovo, sintezo in študij sestavine s sposobnostjo interakcije s tetramerizacijsko domeno p53. Med več možnimi različicami sintetičnih molekul, raziskovalci izpostavljajo tiste, ki stabilizirajo nativno obliko tudi mutiranih proteinov. S pomočjo več tehnik, tudi jedrske magnetne resonance, so raziskovalci lahko podrobno opisali interakcijo nove sestavine s tetramerizacijsko domeno. Pomembno odkritje odpira nove strategije pri razvoju citostatikov.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki