FANDOM


Velika večina vseh rib v južnem oceanu pripada družini Nototheniidae. Tam namreč vladajo izjemno ostre življenjske razmere – temperatura vode se spusti do -2°C, kar pomeni zmanjšano aktivnost encimov ter nevarnost denaturacije proteinov, poleg tega pa je v tako hladni vodi raztopljenega mnogo več kisika, zato je okolje tudi izjemno oksidativno, kar lahko poškoduje večino bioloških molekul. Z evolucijo so te ribe razvile mnoge prilagoditve, ki jim pomagajo preživeti v tako zahtevnem okolju. Raziskovalci iz Kitajske akademije znanosti in Univeze v Illinoisu so te prilagoditve identificirali tako, da so primerjali gensko ekspresijo ter število podvojitev posameznih genov ribe D. Mawsoni, ki živi v južnem oceanu, z nekaterimi sorodnimi vrstami iz toplejših morij.
Odkrili so večliko število genov, ki so pri ribi D. Mawsoni bolj izraženi ali pa se v genomu večkrat ponovijo. Glavne skupine proteinov, ki jih kodirajo ti geni so: stresni proteini, proteini, ki sodelujejo pri metabolizmu lipidov, proteini z antioksidativnim delovanjem , proteini imunskega sistema, proteini, ki sodelujejo pri proteasomski razgradnji in led strukturirajoči proteini. To so glavne funkcije, ki ribi D. Mawsoni omogočajo preživetje v ekstremnih življenjskih razmerah.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki