FANDOM


Logo

Engineered Human Cells: STOP HIVProblem & Idea
Project
Results
Team

PRVI SKLOP REFERENC (PROBLEM IN IDEJA)

Mislim, da reference kot posebno podpoglavje niso smiselne. Edino tako bi bilo izvedljivo, da bi bile reference zbrane na eni strani, citati pa bi bili potem preusmerjeni prav na to stran (amapk eno za vsa poglavja).
Ali ne bi imeli tudi letos enega podpoglavja 'Slovarček' ali 'Leksikon', kjer bi na kratko razložili par kratic ali izrazov za ljudi, ki niso ravno s tega področja? {Marko D., 14.10.}Previous Home Next