FANDOM


Splošno znano je, da vpliv alkohola poruši naravno ravnovesje izraženih genov v možganih. Poznani so določeni geni, pri katerih se ta vpliv odraža pri sami transkripciji. A mehanizmi, ki pri tem potekajo v celici, še niso raziskani, zato na tem področju potekajo številne raziskave.
Z raziskavo Alkohol vpliva na izražanje genov v nevronih preko faktorja toplotnega šoka 1 znanstvenikov z univerze Weill Cornell Medical College je bil storjen nov korak v smeri razumevanja procesov, ki potekajo v celici pod vplivom alkohola. V raziskavi je opisan mehanizem, ki vpliva na izražanje tistih na alkohol odzivnih genov, ki vsebujejo ARE (od alkohola odvisna zaporedja). Alkohol vpliva na njihovo prepisovanje tako, da povzroči aktivacijo ključnih elementov v kaskadi reakcij toplotnega šoka. Pri tem je ključna aktivacija faktorja toplotnega šoka 1 (HSF1), ki uravnava transkripcijo genov. Proces temelji na treh stopnjah. Prva, aktivacija samega HSF1, še ni povsem pojasnjena, verjetno pa je v ta proces vključen eden izmed proteinov toplotnega šoka. Druga stopnja je prehod HSF1 iz citosola v jedro, tretja vezava HSF1 na ARE regijo določenega gena. Temu sledi sama transkripcija, ki je tako induktivno uravnavana.
Alkohol vpliva na izražanje genov z ARE sekvenco zelo podobno kot toplotni šok. To dejstvo je podkrepljeno s spoznanjem, da alkohol inducira tudi prepis nekaterih genov toplotnega šoka.


Novica
Seznam predstavljenih novic
Kazalo