FANDOM


V IRB Barcelona http://www.irbbarcelona.org/index.php/en/news-events/irb-news-events/la-hemoglobina-al-descubierto bila objavljena novica o odkritju nove ključne informacije o proteinu, kateri transportira kisik. To je hemoglobin, največja komponenta rdečih krvnih celic. Ima pa značilnost, da lahko že majhne mutacije povzročijo anemijo ter druge bolezni. Najnovejše informacije pa odpirajo nove možnosti za izboljšanje njegove funkcije z uporabo modifikacij.
Definirali so delovanje mehanizma, ki regulira izmenjavo kisika na hemoglobin v pljučih in perifernih tkivih na atomskem nivoju. Za to je bilo potrebno stoletje študij, da so dobili rezultate o mehanizmih, kateri vplivajo na kooperativni efekt pri hemoglobinu. Ti mehanizmi se nanašajo na strukturne spremembe v njemu. Ker jih do sedaj niso poznali do ponatankosti, je to omejevalo razvoj zdravil in drugih oblik, ki so bolj efektivne kot protein. Sedaj pa, ko so poznani detajli mehanizma, ki regulira afiniteto hemoglobina, bodo bolj razumljivi tudi efekti povzročeni z mutacijami na strukturi. Razlaga povezav med mutacijami in boleznimi bo omogočila razvoj novih oblik zdravljenja.
Do tega so prišli z uporabo sodobnejših atomsko- računskih tehnik, katere kombinirajo kvantne in klasične mehanizme in uporabo ogromnih računskih kapacitet MaresNustrum super računalnika, kateri omogoča bolj precizno stimulacijo resničnega delovanja. Rezultati odpirajo nove možnosti za inženiring tega ključnega proteina. Z identifikacijo faktorjev, ki regulirajo afiniteto hemoglobina, bo sedaj mogoča tudi preureditev njegove strukture.