FANDOM


Študija, ki so jo izvedli raziskovalci z IRCM inštituta, objavljena v Journal of Biological Chemistry, prikazuje vpliv proteina AnxA2 (aneksin A2) pri zniževanju slabega holesterola v krvi.
Holesterol, ki se po krvi prenaša v obliki LDL (lipoprotein nizke gostote) do celic, se v zvišanih količinah lahko kopiči na stenah arterij in povzroča kardiovaskularne bolezni. LDL molekule se vežejo na LDL receptorje na membrani celic in se tako transportirajo do endosoma, kjer se receptor odstrani zaradi nizkega pH v endosomu, LDL molekule pa potujejo do lizosoma. Tam se razgradijo do aminokislin, holesterola in maščobnih kislin. Holesterol je za celico esencialen steroid za vzpostavitev membranske prepustnosti in fluidnosti. LDL receptor je uravnavan s količino prostega holesterola v celici in molekulami PCSK9 (protein konvertaza subtilizin/keksin tipa 9).
Mutirani protein PCSK9, z zvišano aktivnostjo, promovirajo razgradnjo LDL receptorjev v takšni meri, da zvišane koncentracije holesterola povzročajo obloge na arterijah ter vodijo do hiperholesterolemije. PCSK9 se specifično veže na funkcionalno na LDL receptorju in preusmeri receptor iz endosoma v lizosom, namesto na celično površino. Znanstveniki so odkrili močno povezavo med PCSK9 in proteinom AnxA2, ki inhibira njegovo delovanje. Razvoj novih PCSK9 inhibitorjev za zdravljenje srčno-žilnih bolezni bi tako temeljil na posnemanju peptida iz AnxA2.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki