FANDOM


Skupina pod vodstvom Christopherja Changa iz Kalifornijske univerze Berkeley je v reviji The Royal Society of Chemistry, 9.10.2007, objavila članek, v katerem poroča o razvoju novega kemijskega orodja za detekcijo aktivnosti monoaminooksidaz (MAO) v živih celicah.
Monoaminooksidaze (MAO) [1] [2] so oksidoreduktaze, encimi, ki katalizirajo redoks reakcije ter pomagajo vzdrževati pravo ravnotežje nevrotransmiterjev in drugih biogenih aminov v celici (serotonin, histamin, dopamin, noradrenalin, adrenalin). Sprememba v aktivnosti MAO vpliva na sproščanje nevrotransmiterjev iz celice ter tako na izražanje naših čustev. Ta aktivnost pa je povezana tudi z različnimi nevrodegenerativnimi in psihološkimi motnjami. Inhibitorje MAO že dolgo uporabljajo za zdravljenje depresije. Ker je aktivnost MAO zapisana v naših genih, nekateri znanstveniki menijo, da naj bi ta lahko vplivala tudi na našo osebnost. Sondi za označevanje MAO sta amino derivata MR1 in MR2, ki pri reakciji data rdeče fluorescenten produkt, resorufin. Ko aktivnost MAO naraste, se s tem tudi proizvede več rdeče fluorescentnega resorufina, s katerim je možna neposredna detekcija aktivacije. Te sonde lahko prodrejo skozi celično membrano in neposredno označijo aktivnost MAO znotraj celice, brez dodatnih zunanjceličnih reagentov, ki so bili potrebni pri prejšnjih metodah.
Orodja za označevanje aktivnosti MAO bi lahko v prihodnosti uporabljali pri odkrivanju novih zdravil, ali pri diagnozah nevrodegenerativnih in psiholoških bolezni ter pri razumevanju človeške osebnosti in obnašanja.


Povezava na novico
Skupine predstavljenih novic

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki