FANDOM


Delovanje pesticidov (OTA)Edit

Mehanizem odpornosti na pesticide (OTA)Edit

Pregled obstoječih GSO z odpornostjo proti pesticidom (JELKA)Edit

Vplivi delovanja GSO z odpornostjo proti pesticidom na okolje zaradi vnešenega gena (JANA)Edit

Vplivi na okolje zaradi prekomerne uporabe pesticidov (zaradi GSO) (SPELA)Edit

Ukrepi za zmanjšanje okoljskega rizika GSO (ROK)Edit

Primerjava GSO rastlin z navadnimi rastlinami (JELKA)Edit