FANDOM


V reviji PNAS je 23. oktobra 2007 izšel članek, v katerem skupina raziskovalcev z Oddelka za biokemijo Univerze v Utahu in Oddelka za biologijo Brookhavenskega nacionalnega laboratorija poroča o odkritju učinkovitejših inhibitorjev vstopa HIV v celico.

Na podlagi struktur proteinov določenih v NSLS (National Synchrotron Light Source – U.S. Department of Energy, Brookhaven's National Laboratory) so razvili peptide, ki se z visoko afiniteto vežejo na "N-trimer pocket" regijo glikoproteina 41 virusa HIV in s tem onemogočijo zlitje membran virusa ter gostiteljske celice in s tem vstop HIV v celico. Zaradi D-aminokislin so ti peptidi izredno obstojni zoper delovanje proteaz, kar jim daje več potencialnih terapevtskih prednosti pred že obstoječimi inhibitorji vstopa, ki so izredno dragi, zahtevajo visoke doze in so podleženi pojavu odpornosti pri HIV.

Odkriti D-peptidi delujejo na zelo ohranjeno strukturo, ki je prisotna v vseh znanih skupinah in podskupinah virusa HIV, kar povečuje njihovo učinkovitost. Zdravilo naj bi bilo mogoče zaužiti in bi se v krvnem obtoku obdržalo dalj časa. Ker delujejo po edinstvenem inhibitornem mehanizmu, raziskovalci predpostavljajo, da bodo D-peptidi pri zdravljenju uspešni tudi v kombinaciji z obstoječimi inhibitorji vstopa.



Povzetek članka
Kazalo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki