FANDOM


Mnogo različnih tipov genov je kritičnih za raka. V nekaterih primerih nevarne mutacije povzročijo hiperaktivnost prizadetega gena. Te mutacije imajo dominanten efekt – potrebna je mutacija le ene genske kopije (alela) za raka. Tak gen je onkogen[1], temu pa odgovarja nemutirana oblika – protoonkogen. Do raka lahko pride zaradi mutacije v kodirajočem zaporedju DNA, česar posledica je hiperaktiven protein v normalnih količinah. Zaradi genske amplifikacije in pri prerazporeditvi v kromosomu, pa pride do abnormalne količine normalnega proteina.
V drugih primerih mutirata obe genski kopiji, take mutacije so recesivne, in prizadet gen imenujemo tumor supresor gen. Protoonkogeni in tumor supresor geni so različni. Nekateri kodirajo za rastne faktorje, receptorje ali za sestavne dele znotrajceličnih signalnih poti, katere aktivirajo rastni faktorji (npr. ras). Drugi kodirajo za proteine, ki popravljajo DNA, ki uravnavajo celični cikel in tudi celično smrt.


uvod

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki