FANDOM


Raziskovalci NIMH (National Institute of Mental Health, USA) so se lotili vprašanja: "Zakaj nekateri ljudje ob izpostavljenosti kroničnemu stresu lahko normalno delujejo, medtem ko drugi razvijejo bolezenske znake?". Cilj njihove študije je bil identificirati molekularne mehanizme v ozadju dovzetnosti za psihopatologije, ki jih povzroča stres. Pojasniti pa so želeli tudi molekularne prilagoditve, ki omogočajo odpornost na stresne dogodke.


Pokazali so, da lahko miši izpostavljene kronični prisilni socialni podreditvi razdelimo na dovzetne in nedovzetne za stres. Te se razlikujejo v načinu odzivanja na stres in mnogih drugih psiholoških lastnostih. Nedovzetnost za kronično izpostavljenost socialni podreditvi se je izkazala za prikrito lastnost posameznikove osebnosti, ki je neodvisna od genske zasnove in vplivov okolja. Povzročajo jo epigenetski faktorji, kot sta acetilacija in metilacija histonov, katerih namen je vzdrževati Gaussovo razporeditev bioloških lastnosti neodvisno od vplivov genov in okolja. Posledica delovanja teh faktorjev je razlika v stopnji izražanja genov med gensko enakimi posamezniki, kar se vidi tudi kot različna dovzetnost za vplive stresnih dogodkov.


Pridobljeno znanje odpira nove možnosti razvoja zdravil za zdravljenje depresij in posledic travm. Metoda, ki so jo razvili pa bo uporabna za nadaljnje raziskave molekularnega ozadja človeških depresij.

originalna novica

kazalo

seznam predstavljenih novic

NIMH-domača stran