FANDOM


Kako zdravilo proti tumorju doseže celično jedro?

[1]
Platinini kompleksi so učinkovitejša zdravila proti tumorju. Prehajajo skozi celično membrano, se v jedru vežejo na DNA, onemogočijo njeno transkripcijo in tako preprečijo razmnoževanje rakavih celic. Eden od preprostejših Pt–kompleksov je cisplatin, kjer so na Pt atom cis vezani dve aminoskupini in dva klorova iona. Cisplatin prehaja plazemsko membrano skozi hCtr transmembranski protein. To je bakrov prenašalni protein, sestavljen iz treh enakih molekul. Vsaka molekula je sestavljena iz treh (alfa) vijačnic in tri molekule skupaj tvorijo kanalčku podobno strukturo. Molekule so vsidrane v membrano tako, da imajo zunaj membrane N-terminalni konec, znotraj membrane pa C-terminalni konec. Oba terminalna konca vsebujeta sulfinirane metioninske skupine, na katere se veže bakrov ion in tako preide v celico.
Skupina, ki jo je vodil Giovanni Natile na univerzi Bari (iz Italije) je raziskovala, kako preide cisplatin skozi hCtr. Ugotovili so, da se na sulfunirane skupine veže le atom platine, brez ostalih ligandov. Platina naj bi stabilizirala hCtr strukturo. To pa je v nasprotju s starejšimi poskusi, ki so trdili, da se celotna mloekula cisplatina (brez odstranitve ionov) absorbira v celico skozi hCtr. Ker je platina močno vezana na hCtr, domnevajo, da pride do jedra po endocitotski poti.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki