FANDOM


Precej vsakdanje dejstvo, da rastline korenine poganjajo pod zemljo in liste proti nebu, je pritegnilo pozornost nizozemskih in japonskih znanstvenikov. S številnimi eksperimenti so poskušali dognati, kako rastlina ve, kam usmeriti svoje organe oz. katere organe razviti na določenih mestih.

Za svoje eksperimentalno delo so uporabili rastlino Arabidopsis[1], katere genom so v celoti poznali že leta 2000.

Njihove študije so pokazale, da na rast in razvoj rastlin pomembno vpliva rastlinski hormon auxin [2]. Namreč ravno koncentracijski gradient auxina, ki ga omogočajo t.i. PIN proteini, določa lego korenin in listov. PIN proteini oz. PIN transporterji s svojo polarno razporeditvijo na plazemski membrani, ki jo omogoča od endocitoze [3] odvisen mehanizem, skrbijo za nemoten medcelični pretok auxina. Namreč takoj po lokalni sintezi v celicah, se PIN proteini nepolarno razporedijo na celični membrani. Vzpostavitev polarnosti poteka tako, da celica s pomočjo endocitoze PIN proteine endocitira, reciklira, nato pa pošlje nazaj na plazmalemo, kjer se polarno razporedijo.

Vmešavanje v endocitozo povzroči organske transformacije. Nezmožnost polarizacije PIN proteinov zmoti tok auxina iz razvijajočih se brstičev na koreninski pol, kar posledično poveča koncentracijo auxina in njegove ektopične učinke v brstičih. Zarodne celice interpretirajo povišano koncentracijo auxina kot signal za razvoj korenin, kar vodi do pojava koreninam podobnih struktur na mestu brstičev.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki