FANDOM


21. oktober 2007, Nature Chemical Biology - NCB: raziskovalci z Uppsalske univerze so na podlagi živalskih modelov ugotovili, da bi bil inhibitor heparanaze lahko učinkovito zdravilo proti raku.
Heparanaza je encim, ki cepi heparansulfat na krajše fragmente. Heparansulfat je negativno nabit polisaharid, ki ga najdemo v plazmalemi in ekstracelularnem matriksu. Na sulfatne skupine heparansulfata se vežejo različni rastni faktorji, kolagen in proteoglikani, zaradi česar ima heparansulfat regulacijsko vlogo v mnogih procesih med embrionalnim razvojem, pa tudi pri angiogenezi, strjevanju krvi in metastaziranju. Vezavna sposobnost je večja v primeru, ko ima več sulfatnih skupin.
Po cepitvi s heparanazo se sprostijo prej vezani rastni faktorji, kar lahko spodbudi tumorske celice k rasti. Razrahlja se tudi ekstracelularni matriks, kar omogoča celicam metastaziranje, sprostitev angiogeneznih faktorjev pa se odraža v tvorbi novih kapilar. Rakave celice imajo v mnogih primerih izraženo povečano aktivnost heparanaze, količina encima pa je tudi povezana s stopnjo malignosti in zmožnostjo metastaziranja.
Uppsalski raziskovalci so gen za človeško heparanazo vnesli v miši. Poleg pričakovane fragmentacije heparansulfata se je izkazalo tudi, da je povečan metabolizem polisaharidov, prav tako pa je naraslo število sulfatnih skupin. Fragmenti z velikim številom sulfatnih skupin so vezali več rastnih faktorjev, ki bi lahko bili pomembni za tumorsko rast.
Poznanih je več inhibitorjev heparanaze, vendar pa se število primernih za zdravljenje med kliničnimi testiranji zelo zmanjša, zato je odkrivanje novih toliko bolj pomembno za uspešnejše zdravljenje raka.


Povezava na novico
Seznam predstavljenih novic