FANDOM


16. oktobra 2007 je v reviji PNAS izšel članek, v katerem skupina raziskovelcev z Inštituta za tehnologijo v Massachusettsu (MIT) poroča o odkritju dveh mehanizmov razvitja alfa vijačnice in beta strukture.

Pri delu so uporabili intermediarni filament vimentin s centralno domeno alfa vijačnice in amiloidna vlakna s centralno domeno beta strukture. Proteine so raztezali pri različnih hitrostih in ugotovili da je alfa vijačnica pri počasnem raztezanju dlje časa stabilna, vodikove vezi pa se pretrgajo tri na enkrat.Tudi beta struktura je pri počasnem raztezanju dlje časa stabilna pretrga pa se šest vodikovih vezi na enkrat. Pri počasnem raztezanju sta obe strukturi stabilni krajši čas, vodikove vezi se pretrgajo hitreje ena za drugo.

Dalj časa stabilna struktura pri počasnem raztezanju je pomembna za normalno delovanje proteina v bioloških sistemih, medtem ko je nestabilnost pri velikih mehanskih obremenitvah pomembna pri poškodbah tkiv.


novica v izvirniku

Kazalo

Seznam predstavljenih novic