Fandom

Nove Biologije

Biološka reakcija, esencialna za življenje, bi brez encimov potekala 2,3 milijarde let

192pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Charles A. Lewis mlajši in Richard Wolfenden sta v članku z naslovom Uroporfirinogen dekarboksilaza kot merilo za katalitično sposobnost encimov (Uroporphyrinogen decarboxylation as a benchmark for the catalytic proficiency of enzymes[1]), objavljenega v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), dne 11. novembra 2008, raziskovala reakcijo dekarboksilacije substrata uroporfirinogen III (Uro'gen III) v koporfirinogen III, v prisotnosti encima uroporfirinogan dekarboksilaza (UroD). Uro'gen III in koporfirinogen III nastopata v sintezi hema.

Reakcijo dekarboksilacije sta raziskovala tako, da sta, namesto reakcije dekarboksilacije Uro'gen III v koporfirinogen III, vzela modelno reakcijo dekarboksilacije pirol-3-acetata v 3-metilpirol, ter rezultate reakcije modelirala.

UroD je encim, ki za svoje delovanje ne potrebuje kofaktorjev ali kovinskih ionov. Da bi avtorja pokazala, kakšen je pomen encima UroD za sintezo hema [2], klorofila[3] in citokromov[4] ter razvoj oksigene fotosinteze in aerobnega dihanja, sta opazovala hitrost spontanosti reakcije dekarboksilacije pirol-3-acetata ter z ekstrapolacijo konstante hitrosti reakcije prvega reda izrečunala, da bi reakcija pri 25°C in ob odsotnosti encima trajala 2,3 milijarde let.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki