FANDOM


Okna v biokemijoEdit

Razširitev in posodobitev Oken v biokemijo iz knjige R. Boyerja Temelji biokemije.


2.1 Toksini in zdravila spremenijo prenos signalov
4.1 D-aminokisline
5.2 Rodopsin in bakteriorodopsin
5.3 Diagnosticiranje lymske borelioze
6.1 Inhibitorji proteinaz za zdravljenje AIDS-a
6.2 Encimi kot zdravila
6.2 Bioremediacija
6.2 Encimi v industrijski rabi
7.1 Holin in njegove interakcije v telesu
8.2 Uporaba lektinov v biokemiji
9.1 Omega-3, omega-6
9.4 Metode za raziskovanje membranskih proteinov
10.1 Analogi nukleotidov kot zdravila
10.3 Razlike med tipi RNaz
11.1 Nastanek in popravljanje timinskih dimerov
11.2 Gensko zdravljenje
12.1 Antibiotiki in druga antibakterijska sredstva
12.2 Metalotioneinski promotor
13.1 Proteinske mikromreže
13.1 Tkivne mikromreže
13.2 Nedavni uspehi pri pomnoževanju stare DNA
13.3 Gensko spremenjene rsatline v Evropski skupnosti
15.1 Proteini v mleku - pomen za organizem in v prehrani
16.1 Lipojska kislina in drugi antioksidanti v telesu
16.2 Inhibitorji citratnega ciklusa
17.1 Citokromi v jetrih
17.2 Primeri bioluminiscence v živem svetu
17.2 Mehanizem nastanka fotonov pri kresnicah
18.1 Maščobni nadomestki v prehrani
18.2 Zdravila za zniževanje koncentracije holesterola
19.1 Biokemija fenilketonurije
19.2 Zdravila proti depresiji
20.1 Biokemijske osnove ketoze

Novice s področja biokemije in molekularne biologije Edit

Biokemijski_seminar -- nazaj na seminarje