FANDOM


Osnovne metode v biokemijiEdit

Obarjanje proteinov
Dializa

Spektroskopske metode v biokemijiEdit

Določanje absorbance
Snemanje absorpcijskega spektra
Fluorimetrične metode

Kromatografske metode v biokemijiEdit

Velikostno-izključitvena kromatografija (gelska filtracija)
Ionsko-izmenjevalna kromatografija
Afinitetna kromatografija
Hidrofobna kromatografija

Elektroforezne metode v biokemijiEdit

Poliakrilamidna gelska elektroforeza v prisotnosti Na-dodecilsulfata
Izoelektrično fokusiranje
Barvanje proteinov v PAG

Molekularnobiološke metodeEdit

Obarjanje DNA
Denaturacija DNA
Izolacija plazmidne DNA
Agarozna gelska elektroforeza

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki