FANDOM


Osnovne metode v biokemijiEdit

Obarjanje proteinov
Dializa

Spektroskopske metode v biokemijiEdit

Določanje absorbance
Snemanje absorpcijskega spektra
Fluorimetrične metode

Kromatografske metode v biokemijiEdit

Velikostno-izključitvena kromatografija (gelska filtracija)
Ionsko-izmenjevalna kromatografija
Afinitetna kromatografija
Hidrofobna kromatografija

Elektroforezne metode v biokemijiEdit

Poliakrilamidna gelska elektroforeza v prisotnosti Na-dodecilsulfata
Izoelektrično fokusiranje
Barvanje proteinov v PAG

Molekularnobiološke metodeEdit

Obarjanje DNA
Denaturacija DNA
Izolacija plazmidne DNA
Agarozna gelska elektroforeza