FANDOM


Biomasa je živ ali nedavno preminul biološki material, ki ga uporabljamo kot gorivo ali surovino v industriji. Biomaso najpogosteje pojmujemo kot rastlinski material, ki ga uporabljamo kot biogorivo, vendar pa pojem biomasa vključuje tudi rastlinski in živalski material za proizvodnjo vlaken, kemikalij ali toplote. Ta pojem pa ne povzema tudi organskega materiala, ki se je transformiral v geološkem procesu (fosilna goriva).

Bioenergija pa je energija pridobljena iz biomase, saj ta solarno energijo shranjenjuje v kemičnih vezeh. Količino energije, ki jo potencionalno pridobimo z oksidacijo iz določene količine biomase izrazimo z HHV (Higher Heating Value). Vendar pa moramo upoštevati tudi LHV (Lower Heating Value), ki pa upošteva tudi energijo, ki se izgubi z evaporacijo vode iz biomase. Več kot biomasa namreč vsebuje vode, manj energije dobimo iz nje.


Biomasa kot surovinski viri Edit

Vire biomase lahko razdelimo glede na sektor iz katerega prihaja:

1. Gozdni sektor oz. lesna biomasa

- lesna biomasa (plantaže vrb, evkaliptusa, topola..)

- lesni koprodukti (ostružki, sekanci)


2. Agrikulturni sektor

- Biomasa z celulozo in ligninom (trave)

- Biomasa z veliko vsebnostjo olj, škroba in sladkorja (semena sončnic za metilestre, sladkorni trs za etanol, pšenica)

- kmetijski ostanki (slama, peclji in sadne koščice)

- živalski ostanki


3. Industrijski sektor

- industrijski odpadki (papirna industrija, proizvodnja olj, proizvodnja alkoholnih pijač...)


4. Odpadki

- odpadki z veliko vsebnostjo celuloze in lignina (parki)

- komunalni odpadki

- kontaminirani odpadki (aktivno blato iz čistilnih naprav, ostanki produkcije v bioreaktorjih)

- živalski odpadki (gnojevka)

Vrsta organskega vira za končni ni pomembna vendar pa vpliva na procesiranje te surovine do končnega produkta.

Za okolju prijazno pridobivanje električne energije in toplote pa uporabljamo tudi naravne vire: - vodo (hidroelektrarne - veter (vetrne elektrarne) - sončna svetloba (solarne celice)


Procesiranje biomase in končni produkti Edit

Za predelavo biomase uporabljamo naslednje tehnološke rešitve:

1. kurjenje biomase Biomaso lahko preprosto skurimo in na ta način lahko pridobivamo toploto ali električno energijo.

2. Procesi s termo-kemičnimi konverzijami biomase:TINA

- piroliza

- hidrogasifikacija

3. Biokemični procesi:SIMON

- kompostiranje

- anaerobna razgradnja

- fermentacija (destilacija)


4. Fiziokemični procesi:

- hidrogenacijaTINA

- destruktivna destilacijaTINA

- kislinska hidrolizaIRENA


Biomaso pa lahko poleg produkcije biogoriv in komposta uporabljamo tudi za izdelavo:

5. gradbenega materialaIRENA

6. biorazgradljive plastike in papirjaIRENA

Biorazgradljivo plastiko in papir izdelujemo iz celuloznih vlaken. Proizvodnja plastike iz biomase je celo cenejša kot klasična proizvodnja, poleg tega pa dosega visoke standarde kakovosti. Vendar pa takšna plastika v stiku z vodo ni dolgo obstojna in zato njena izdelava še ni pomembna v industrijskem merilu.


Vplivi na okoljeEdit

Biomasa je del cikla ogljika. Atmosferski ogljik se vključi v biološki material s fotosintezo. Ob razpadu biološkega materiala pa se ogljik zopet vrača v atmosfero. Ta cikel je dokaj hiter in zato se lahko biomasa uporablja kot gorivo saj se sproščen atmosferski ogljik kmalu porabi z fotosintezo. Lahko torej rečemo, da je biomasa obnovljivi vir energije. V primeru, ko pa je naravno ravnovesje produkcije in porabe porušeno, lahko tudi biogoriva predstavljajo grožnjo za okolje. Ravnovesje pa se poruši predvsem zaradi vpliva človeka, ki krči gozdne in travnate površine zaradi urbanizacije pokrajine. Kadar se biomasa direktno porablja kot gorivo producira podobne količine atmosferskega CO2 kot fosilna goriva in zato ni okolju bolj prijazno. Če pa biomaso uporabimo za produkcijo alternativnih virov energije je vpliv na ˝greenhouse˝ efekt manjši.


Prednosti in slabosti biomase oz. bioenergije Edit

Prednosti:

- zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv (nestabilen trg držav, bogatih z fosilnim gorivom)

- biomaterial je lahko in kontinuirno dostopen

- ekologija-zmanjšanje polucije okolja (zmanjšanje "greenhouse" efekta)

- možnost regionalnega razvoja manj razvitih držav (delovna mesta v manjših podjetjih)

- biomasa kaže dolgoročni potencial vira energije za ogrevanje, električno energijo in transport

- enostavno shranjevanje biomase in proizvodnja energije po potrebi

- Biogoriva so biorazgradljiva in netoksična (nesreče s fosilnimi gorivi!)


Slabosti:

- visoki stroški tehnologije in produkcije biomase

- pomankanje organizacij za logistiko biogoriv

- površine za gojitev rastlin za pridobivanje bioenergije, kajti večina kmetovalcev še vedno preferira pridelavo rastlin za prehrano (tradicija!)

- zožanje površin za pridelavo biomase za prehrano in zato podražitev cen hrane


Viri Edit

- European Biomass Industry Association:

            http://www.eubia.org/about_biomass.0.html

- http://en.wikipedia.org/wiki/Biomass

- http://www.need.org/needpdf/infobook_activities/ElemInfo/BiomassE.pdf

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki