FANDOM


23.novembra je na strani BIONITY.COM izšla novica, v kateri je ekipa znanstvenikov pod vodstvom Prof. Heriberta Hirta, ki delajo v laboratorijih Maxa F. Perutza z Univerze na Dunaju in inštituta URGV za rastlinsko genomiko blizu Pariza odkrila presenetljive detajle o principu okužbe rastlinske celice s T-DNA bakterije, ki povzroča rastlinskega raka (Crown-Gall).

Bakterija, povzročiteljica rastlinskih tumorjev (Agrobacterium), je zmožna indukcije tumorskega stanja v rastlinskih celicah. To ji omogoča plazmidna DNA, ki se po prepisu kot T-DNA prenese v poškodovano rastlinsko celico. Tam pa se preko rastlinskega obrambnega mehanizma prenese v jedro(s pomočjo fosforiliranega VIP1), česar sama ni zmožna. Ko prispe v jedro, se vgradi v genom rastlinske celice, kjer omogoča neovirano delitev in spremembo metaboličnih poti v smer proizvodnje hranilnih snovi za bakterijske potrebe. Take celice ne delajo več v dobro rastline in so zato tumorske.

Agrobacterium je zagotovo zelo »zvit« mikroorganizem, saj se je tekom evolucije naučil izrabljati obrambni mehanizem rastlinskih celic, katerega naloga je bila ravno obramba pred njo. Da pa tekma ne bi bila odločena že v naprej, naj poudarim, da gre tukaj predvsem za nekakšno hitrostno tekmovanje med imunskim odzivom rastlinske celice in zmožnostjo Agrobacterium, da prestreže protein VIP1 preden ta iz citosola prestopi v jedro. Rastlinska celica vedno lahko izbere celično smrt namesto prenosa VIP1 iz citosola v jedro, a v tem primeru to ni več tekmovanje.Povzetek članka
Kazalo
Seznam predstavljenih novic - 2007/8