FANDOM


Študij biokemije na univerzah v ZDA in Kanadi je v osnovi drugačen kot v Evropi, kar velja tako za definicije kreditne točke kot za pristop, ki je v Ameriki manj kemijski kot je pogosto v Evropi.

ZDA Edit

Ameriške univerze so na področju ved o življenju najboljše na svetu, saj zavzemajo prvih 9 mest na seznamu najuglednejših svetovnih univerz (Šanghajski seznam, ki je leta 2007 pripravljen tudi po disciplinah, pri čemer so vede o življenju v kategoriji skupaj z agronomskimi vedami). Najboljše so: Harvard, MIT, UCSF, UW - Seattle, Stanford, UTex - SW Med. Center, Columbia, Wisconsin - Madison in Rockefeller, tem pa sledi kot najboljša evropska univerza Cambridge.

Harvard Edit

Dodiplomski študij Biokemijskih znanosti (vpis 2005: 245 študentov) poteka na Oddelku za molekularno in celično biologijo kot usmeritev ('concentration'). Za B.Sc. je potrebno opraviti obveznosti iz skupaj 16 dvosemestrskih predmetov. Temeljni predmeti (core curriculum) pokrivajo splošna znanja z različnih področij (po 1 predmet iz nabora 7 področij, ki so predpisana za posamezno usmeritev). Obvezni predmeti znotraj usmeritve 'Biokemijske znanosti' so: Vede o življenju (1a in 1b), Biološke znanosti (oz. Molekularna in celična biologija 52 in 54), 3 enosemestrski predmeti (half course) s področja Kemije, 2 enosemestrska predmeta s področja Matematike, 2 s področja Fizike in en izbirni predmet ter tutorski predmet (brez KT). Skupaj ima na osnovni stopnji ta usmeritev 12 enosemestrskih predmetov v 4 letih (višja stopnja [honors] pa 15). Vir: str. 101-103 v brošuri (472 str.); v isti brošuri sta študija Molekularna in cel. biol. na str. 211 in Kemija na str. 112 (vpis 2005: 86).

MIT Edit

Biokemijo je na Massachusetts Institue of Technology mogoče študirati v okviru študija Kemije z izbiro ustreznih predmetov, vendar se študij imenuje 'ekvivalent diplomskega študija biokemije' (Biochemistry Major Equivalent). Študij zadošča pogojem, ki jih za študij biokemije postavlja Ameriško kemijsko društvo. Obvezni predmeti so Uvod v biologijo, Uvod v eksperimentalno biologijo, Biološka kemija 1 ali Splošna biokemija, Biološka kemija 2, Višja organska kemija, Genetika, Molekularna biologija. Priporočena predmeta sta še Biotehnologija in inženirstvo ter Biofizikalna kemija.

UCSF Edit

Na University of California - San Francisco je na Oddelku za biokemijo in biofiziko mogoče opravljati samo podiplomski študij s področja biokemije.

University of Washington - Seattle Edit

Na UWS je na Oddelku za kemijo možno vpisati študij Biokemije, na Oddelku za biokemijo pa je mogoče opravljati podiplomski študij. Dodiplomski študij je 4-letni in razdeljen na tri študijska obdobja (jesensko, zimsko in pomladansko). En letnik ima približno 45 KT, predmeti po letnikih pa so naslednji: 1. letnik - Računstvo 1, 2 in 3 (5+5+5 KT), Splošna kemija 1,2 in 3 (4+4+4), Praktikum iz splošne kemije 1, 2 in 3 (1+1+1), Angleščina (5), Mehanika (5), izbirni predmet (5); 2. letnik - Organska kemija 1, 2 in 3 (3+3+4), Praktikum iz organske kemije 1, 2 in 3 (2+2+2), Elektrika in magnetizem (5), Valovanje, optika in termodinamika (5), Splošna biologija 1 in 2 (5+5), Zgodovina (5), Literatura (5); 3. letnik - Celična fiziologija (5), Kvantitativna analiza (5), Seminar 1 (1), Umetnost (5), Fizikalna kemija in praktikum (3+2), Verstva 1 in 2 (5+5), Filozofija (5), Fizikalna kemija 3 + praktikum ali Instrumentalna analiza (5), Sociologija (5), Raziskovalno delo (1); 4. letnik - Biokemija 1, 2 in 3 (3+2+3), Biokemijski prakitkum 1 in 2 (2+1), Etika (5), Sociologija 2 (5), Genetika (5), Raziskovalno delo (2), interdisciplinarne vsebine (5), Višja organska ali Višja anorganska kemija (3), Seminar 2 (1), izbirni predmet (5) - priporočajo katerega od bioloških predmetov kot so embriologija, mikrobiologija ali imunologija.

Stanford Edit

Na Oddelku za Biokemijo je v okviru Šole za medicino mogoče študirati biokemijo le na podiplomski stopnji.

University of Texas - SW Medical Center Edit

Na Oddelku za biokemijo je mogoče študirati le na podiplomski stopnji.

University of Columbia Edit

Na Oddelku za biokemijo in molekularno biofiziko je mogoče študirati le na podiplomski stopnji, diplomo iz biokemije pa je mogoče doseči v okviru bioloških študijev. Obvezni predmeti za dosego BSc iz biokemije so: Fizika (2 semestra), Računstvo oz. Matematika (2 semestra), Uvod v molekularno in celično biologijo 1 in 2, Biokemija, Molekularna biologija, Fizikalna kemija 1 in 2, ena od naslednjih treh kombinacij s področja kemije - Splošna kemija - Organska kemija 1 in 2 ali Intenzivna splošna kemija - Organska kemija 1 in 2 ali Intenzivna organska kemija za prve letnike. Obvezni praktični predmeti so: Praktikum iz splošne kemije ali Intenzivni praktikum iz splošne kemije, Praktikum iz organske kemije, projektno delo s področja biologije (Celična in razvojna biologija ali Proteinska biokemija ali Molekularna genetika ali drugo delo s področja biologije), eden od zahtevnejših praktikumov s področja kemije ali biologije (Višja organska kemija, Fizikalna in analizna kemija, Kemija za višje letnike, raziskovalno delo s področja biologije, ali eden od projektov s področja biologije iz prejšnjega oklepaja). Kot izbirne vsebine so na voljo naslednje (izberejo poljubne tri): dodatni 1-semestrski predmet iz matematike (npr. Diferencialne enačbe ali Računstvo 3), Uvod v anorgansko kemijo (priporočeni izbirni predmet), Višja organska kemija, Teme v bioorganski kemiji, Molekularna biologija sistemov 1 in 2, katerikoli predmet s področja biologije iz višjih letnikov, priporočajo pa Nevrobiologijo, Patofiziologijo, Genetiko, Biotehnologijo, Celično biologijo, Razvojno biologijo, Imunologijo, Molekularno biologijo bolezni, Zdravila in bolezni. Priporočajo tudi Seminar iz sodobne biologije za 1. letnike ali Kemijski seminar.

University of Wisconsin - Madison Edit

Dodiplomski študij biokemije je 4-leten. Tipični predmetnik vsebuje naslednje predmete (po letnikih): 1. letnik - Kemija 109 (5 KT), Matematika 221 (5), Izbirni predmet s področja sociologije ali humanistike (2x(4-6)), Kemija 329 (4), Matematika 222 (5); 2. letnik - Kemija 343 (3), Biološke vsebine 301 / 303 / 304 (3+3+2), Izbirni predmet s področja sociologije ali humanistike (2x(4-6)), Kemija 344 (2), Kemija 345 (3); 3. letnik - Fizika 202 in 203 (5+5), Biološke vsebine 323 / 324 / 333 (3+2+3), Biokemija 501 - Uvod v biokemijo / 508 - Splošna biokemija / 651 - Biokemijske metode (3+2+2), Izbirni predmeti (7-8); 4. letnik - (fizikalna) Kemija 565 (4), Biokemija 511 - Dodiplomski seminar iz biokemije (1), Izbiri biokemijski predmet ali dizertacija (5), Kemija 563 (1-2), izbirni predmeti (22 KT) - najpogosteje so to predmeti s področja biokemije (Biokemija 510, 550, 621, 640, 666, 681 /682, 691/692 in 699)je jebeni kurac.

Rockefeller University Edit

Na Rockefellerjevi univerzi organizirajo samo doktorske študije, med drugim skupaj z univerzo Cornell in Onkološkim centrom Sloan-Kettering poteka podiplomski študij biološke kemije za izjemno dobre diplomante kemije.

KANADA Edit

Ottawa Edit

Na Univerzi v Ottawi je mogoče vpisati več biokemijskih študijskih programov. Najobsežnejši se imenuje Poglobljeni specializirani dodiplomski študij biokemije in ima 120 KT, vsak predmet pa ima 3 KT (razen raziskovalnega projekta, ki ima 9 KT). Predmeti tega študija so: Uvod v biologijo organizmov, Uvod v celično biologijo, Kemijska načela, Organska kemija 1 in 2, Praktikum iz organske kemije, Osnove fizike 1 in 2, Diferencialni račun in integrali za znanosti o življenju 1 in 2, Uvod v biokemijo, Biokemijski praktikum, Genetika, Fizikalna kemija za znanosti o življenju, Analizna kemija, Verjetnostni račun in statistika za naravoslovce, Splošni intermediarni metabolizem, Struktura in funcija proteinov, Molekularna biologija, Molekularno-biološki praktikum, Genomika (ali zgradba in delovanje človeškega genoma), Intermediarna organska kemija, Spektroskopija v kemiji, Makromolekule, Celična regulacija in kontrola, Biokemijski seminar. Ob tem 12 KT zberejo z drugimi predmeti Fakultete za umetnosti, Pedagoške fakultete, Pravne fakultete, Fakultete za sociologijo ali Upravne šole, 21 KT pa je prostih izbirnih predmetov. Možna sta tudi magistrski in doktorski študij.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki